Generalforsamling
Flyttet til næste år. Så er alle på valg - nogle for 1 år andre for 2 år.